บ้านประมูล

ต้นไม้ใหญ่บังหน้าบ้าน ฮวงจุ้ย ดีหรือไม่

0
ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  การปลูกไม้ยืนต้น  มีผลดีและผลเสียเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทำเลและตำแหน่งของการปลูก ว่าปลูกในตำแหน่งที่เป็นมงคลหรือเป็นตำแหน่งต้องห้าม  ในบทความฉบับนี้ ผมจะขอพูดเฉพาะในกรณีที่ปลูกไม้ยืนต้น ตรงกับ แนวประตูหน้าบ้าน  ซึ่งเป็นประตูหลัก  จะส่งผลเสียต่อฮวงจุ้ย บ้าน/อาคาร/ร้านค้า/สำนักงานอย่างไร   และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ให้เรื่องที่เลวร้ายกลับกลายเป็นดี ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อน   คำว่า “ประตูทางเข้าบ้าน” หรือ “ประตูหลัก”  ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  หมายถึงจุดเปิดรับแนวกระแสพลังชี่  ซึ่งเป็นพลังแห่งปราณชีวิตที่ดีที่เป็นมงคล  ดึงดูดเข้ามาสู่ภายในบ้าน...

บ้านซอยตัน ฮวงจุ้ย ดีหรือไม่

0
ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  ได้มีการพูดถึงหลักและวิธีในการเลือกหาตำแหน่ง ทำเลที่ตั้งที่ดี  สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งในด้านการเงินเอาไว้  และยังพูดถึงตำแหน่งอัปมงคลของบ้าน ที่จะส่งผลให้คนผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว  อยู่แล้วไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานและการเงิน  ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือการเลือกบ้านสุดซอยที่เป็นทางตัน  จะส่งผลกระทบทางด้านฮวงจุ้ยดังนี้ 1. เรื่องของกระแส  และพลังชี่ที่ดี  บ้านที่อยู่สุดซอยที่เป็นทางตัน จะไม่สามารถรับกระแสพลังดังกล่าวได้เลย  ซึ่งเปรียบเสมือนกับการที่เราหายใจแล้วลมจะไปหยุดสุดอยู่ที่ท้องเป็นหลัก  ไม่สามารถไหลลื่นได้อีก  มีแต่ไหลย้อนกลับ  ดังนั้น พลังชี่ ซึ่งเป็นพลังปราณชีวิตที่ดี ที่เป็นมงคลจะไหลรื่นได้ดีจากต้นซอย  และจะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ปลายซอยที่เป็นทางตัน  จึงไม่สามารถส่งผลอิทธิพลที่ดีให้กับบ้านที่อยู่สุดซอยได้ ...

ซื้อบ้านร่วมกู้ 3 คน เวลาโอนสิทธิ์ต้องการโอนให้คนเดียวต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

0
เข้าใจว่าได้ร่วมกันซื้อและลงชื่อเจ้าของที่ดินไว้ 3 คน หากต้องการให้มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนคนเดียวก้ต้องให้อีก 2 คนจดทะเบียนโอนให้(ขายหรือให้แล้วแต่กรณี)ในการโอนจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน 2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากราคาประเมิน 3.อากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า 4.ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 ของราคาประเมินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า กรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม 3 ถ้าเป้นการโอนให้แบบไม่มีค่าตอบแทนระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรสค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจะต่างไป(น้อยลง)สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน โทร 02-2226196 หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 288...

พื้นที่ใต้แนวสายไฟฟ้แรงสูง นำมาเป็นพื้นที่ส่วนกลาง หรือสาธารณูปโภค ได้หรือไม่

0
สวนสาธารณะ ซึ่งจะต้องจัดทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จำหน่ายในแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน นำไปอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม ส่วนบ่อหน่วงนำก็สามารถจัดทำได้ หากท่าน ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 288 2000 บริษัท สำนักงานกฎหมาย นารา จำกัด โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร 02 933...

การซื้อ-ถือครองที่ดินหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทำได้ไหม

0
กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว ขอซื้อที่ดินหากสอบสวนแล้ว ผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมด เป็นส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่เป็นสินสมรส พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดำเินินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ต่อไป กรณีดังกล่าว กรมที่ดิน ได้เคยเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือที่ มท 0710/016051 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2543