สุโขทัย รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

ทนาย โนตารีพับลิค ของเรา สามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรอง กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

บริษัท นารา โนตารี่ จำกัด

โทร 080 175 2000

บริการ โนตารี่ พับลิค (หรือ โนตารี่ ปับลิค)

 • รับรองเอกสาร เพื่อการนำไปใช้ต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร เพื่อการทำงาน สมรส ย้านถิ่นฐาน ขอถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศ
 • รับรองคำแปล รับรองผู้แปล
 • รับรองเอกสาร สำคัญบริษัท เพื่อการลงทุน หรือร่วมทุนระหว่างประเทศ หรือเพื่อการอื่น
 • รับรองเอกสารบุคคล สถานะสมรส ใบเกิด ใบตาย ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • รับรองเอกสารสำคัญถิ่นที่อยู่
 • รับรองเอกสารการผ่านงาน
 • รับรองหนังสือเดินทาง
 • รับรองอื่นๆ เช่น คำสาบาน รับรองการประณีประนอมยอมความ รับรองการลงลายมือชื่อพยาน รับรองการลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียน สมัครทำงาน สมัครสอบ และอื่นๆ

ค่าบริการ คิดเป็นเรื่อง (หรือต่อประทับตรา) ละ 1,000 บาท

 • มีอัตราพิเศษ – ส่วนลด กรณีใช้บริการหลายเรื่อง
 • กรณี จัดส่งทาง EMS คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา โนตารี่ จำกัด และ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานด่วน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53

ตัวอย่าง การรับรองโดย ทนายโนตารี่ บางส่วน

การรับรองการลงลายมือชื่อของผู้แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

To whom it may concern

I, the undersigned, Attorney at Law and Member of the Law Society of Thailand, License No. …….. , do hereby certify that Mr…………………………………. , personally know to me to the same person wholse name and signature is shown in the attached copies of the English translation of the attached Thai documents appeared before me, this day in person with the original thereof.

I, hereby confirm that the attached are true and correct copies translated by Mr…………………………………

Given on this 7th day of September 1998 in The Province of ……………………………………….Kingdom of Thailand.

…………………………………… Mr. Nattawat Chiewchanwich Notarial Services Attorney Member of the Law Society of Thailand License No. …………………………… License Expired: …………………………

การรับรองสัญชาติของคนอังกฤษที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

NATIONALITY CERTIFICATE

I, Mr. Nattawat Chiewchanwich, attorney-at-law of …………………………, Ladprao Road, Wangthonglang 10310, Thailand, do hereby certify that Mr. ……………………………………………… born on the 29th April 1970, and residing at ………………………………… Sukhumvit Road, Wattana Bangkok 10110, Thaialnd is a citizen of the United Kingdom, holding the United Kingdom passport No…………………

………………………………….
Mr.Nattawat Chiewchanwich
Notarial Services Attorney

ตามสำเนาหนังสือเดินทางที่นำมาแสดงพร้อมกับต้นฉบับ

BANGKOK METROPOLIS
THAILAND

TO WHOM IT MAY CONCERN

I, the undersigned, Attorney at Law and Ordinary Member of the Law Society of Thailand, do hereby certify that Mr………………………………. presently residing at No…………… Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 and personally known to me to be the same person whose name is shown in the attached copy of the passport No. ………. Issued on …… November 2009 by The Passport Division Bangkok, Ministry of Foreign Affairs, the original of which is shown before me this day.

I , hereby confirm that the attached copy is true and correct in all respects corresponding to the original.
Given on this 24th October 2010 in Bangkok Metropolis, Thailand.

…………………………………..
Mr. Nattawat Chiewchanwich
ATTORNEYS AT LAW
Address………

คำรับรองใบเกิด

Certificate

    I, Mr.Nattawat Chiewchanwich,Esq. Notarial Services Attorney, hereby certify that:
On December 1, 2011, I examined the attached copy of Birth Certificate  and   compared the same with the document presented to me as the original documents and found it to be a true and complete copy of the original document presented.

___________________________
( Mr.Nattawat Chiewchanwich ,Esq )
Notarial Services Attorney

การรับรองใบสมัครงานประเทศแคนาดา

Certificate
I, Mr.Nattawat Chiewchanwich,Esq. Notarial Services Attorney, hereby certify that:
On December 1, 2011, I examined the attached copy of Generic Application Form for CANADA and compared the same with the document presented to me as the original documents and found it to be a true and complete copies of the original document presented.

____________________________
( Mr.Nattawat Chiewchanwich ,Esq )
Notarial Services Attorney

การรับรองใบผ่านงานจากประเทศสิงคโปร์

Certificate
I, Mr.Nattawat Chiewchanwich,Esq. Notarial Services Attorney, hereby certify that:
On December 1, 2011, I examined the attached copy of Entry Permit of Singapore and compared the same with the document presented to me as the original documents and found it to be a true and complete copy of the original document presented.

____________________________
( Mr.Nattawat Chiewchanwich ,Esq )
Notarial Services Attorney

โทร 080 175 2000 หรือ ส่งข้อความ